Η επιχείρησή μας

Έτος ίδρυσης 2008

Η επιχείρηση συστάθηκε  το 2008 με την μορφή της Ο.Ε. από τους
  • ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΙΔΕΓΛΟΥ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΙΔΕΟΓΛΟΥ
  • ΣΑΒΒΑ ΦΙΔΕΟΓΛΟΥ,
στα ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με κύριο επιτήδευμα την παραγωγή και  εμπόρια πάγου. Το Μάρτιο του 2021 η εταιρεία μετετράπη σε ΙΚΕ με την ίδια εταιρική σύνθεση.   Όλα τα έτη έως σήμερα προμηθεύουμε παγοκολόνες και παγάκια σε επιχειρήσεις στην βόρεια Ελλάδα. Είμαστε μια παραγωγική – εμπορική εταιρεία με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που στόχος μας είναι η άριστη ποιότητα και άμεση ανταπόκριση στον πελάτη. Τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης μας είναι σύγχρονα με ψυκτικές μονάδες  τελευταίας τεχνολογίας για την ασφαλή μεταφορά. Στόχος της εταιρείας μας είναι η αύξηση του πελατολογίου και του κύκλου εργασίας με δημιουργία υποκαταστημάτων και αποθηκευτικών χωρών και σε άλλα σημεία στην Βόρειο Ελλάδα.

Περιμένουμε τις παραγγελίες σας.

Φιδέογλου

ο Στόχος μας

Στόχος της εταιρείας μας είναι η αύξηση του πελατολογίου και του κύκλου εργασίας με δημιουργία υποκαταστημάτων και αποθηκευτικών χωρών και σε άλλα σημεία στην Βόρειο Ελλάδα.

το όραμά μας

Ποιοτικά προϊόντα πάγου.

Οι αξίες μας